स्वप्नात चेटकिन दिसणे शुभ की अशुभ!

0
546
स्वप्नात चेटकिन दिसणे शुभ की अशुभ!
स्वप्नात चेटकिन दिसणे शुभ की अशुभ!

नमस्कार मित्रांनो. झोपेच्या दरम्यान प्रत्येक व्यक्तीला स्वप्न पडत असतात. असा एकही व्यक्ती शोधून सापडणार नाही, की त्या व्यक्तीला स्वप्न पडत नसतील. मित्रांनो, आपले मन हे स्थिर कधीही नसते. ते सदैव कुठल्या विचारात असते, कुठल्या ना कुठल्या मार्गावर असते. मनात एक विचार सुरू होत नाही, तोपर्यंत दुसरा विचारही येत असतो आणि झोपेच्या दरम्यान आपला तशाही स्वरूपाचे स्वप्न पडू लागतात. स्वप्नात चेटकिन दिसणे असे विविध स्वप्न आपल्याला झोपेत पडू शकतात,  आपण आपल्या स्वप्नातील काही गोष्टीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. 

कधीकधी स्वप्नामध्ये आपण बाहेरील देशात फिरून येत असतो. तर कधी कधी आपल्याला स्वप्नामध्ये नदी, नाले, डोंगर, वगैरे दिसत असतात. कधी कधी स्वप्नामध्ये आपण आकाशात झेपही घेऊन येत असतो. स्वप्नांना कुठल्याही प्रकारच्या सीमा नसतात. कुठल्याही प्रकारचे बंधन नसते. अगदी कधीही काही स्वप्न आपल्याला पडू शकते.

 काही जणांना तर स्वप्नामध्ये भूत, प्रेत वगैरे. देखील दिसत असतात. तर काही जणांना स्वप्नामध्ये चेटकिन देखील दिसत असते. जर दिवसभरामध्ये तुम्ही चेटकिन विषयाबद्दल विचार केलेला असेल अथवा टीव्ही मध्ये अशी काहीतरी सिरीयल बघितलेली असेल, तर तुम्हाला झोपेच्या दरम्यान चेटकिन दिसू शकते. अनेक जण भूत प्रेत चेटकिन वगैरे यांचे नाव जरी ऐकले तरी घाबरत असतात आणि अशा व्यक्तींना त्या स्वरूपाचे स्वप्न देखील भरपूर पडत असतात.

मित्रांनो, तुम्हाला स्वप्नात चेटकिन दिसलेली आहे का? जर तुम्हाला स्वप्नात चेटकीन दिसलेली असेल, तर ती तुम्ही नेमकी कोणत्या स्वरूपात बघितली होती? त्यानुसारच तुम्हाला त्याच्या शुभ आणि अशुभ संकेत कळू शकतात. जसे की, स्वप्नात तुम्हाला चेटकिन झाडू वर उडताना दिसणे, स्वप्नात तुम्ही स्वतः चिटकिनच्या स्वरूपात दिसणे, स्वप्न तुम्ही चेटकिनशी बोलताना दिसणे, स्वप्नात तुम्ही चेटकिनची शिकार करताना दिसणे, वगैरे. स्वरूपाचे स्वप्न पडू शकतात तर या स्वप्नांचा नेमका काय अर्थ असू शकतो? त्यांचा तुमच्या जीवनावर कोणता परिणाम होऊ शकतो? याबद्दल आपण आता खालील प्रमाणे जाणून घेऊयात!

स्वप्नात चेटकिन दिसणे.

स्वप्न शास्त्रानुसार, जर स्वप्नात तुम्हाला चेटकीण दिसलेली असेल तर हे अशुभ संकेत देणारे स्वप्न मानले जाते. या स्वप्नाचा अर्थ असा की, येणाऱ्या दिवसांमध्ये तुमची एखाद्या स्त्री कडून फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. ही स्त्री तुमच्या नातेवाईक परिवारातील अथवा तुमच्या कामात सहकार्य करणारी असू शकते. म्हणून तुम्ही असे स्वप्न पडल्यास वेळीच सावध झाले पाहिजे.

वाचा  स्वप्नात चर्च दिसणे शुभ की अशुभ!

स्वप्नात तुम्ही चेटकिन शी बोलताना दिसणे.

स्वप्न शास्त्रानुसार, जर स्वप्नात तुम्ही चेटकिन शी बोलताना तुम्हाला दिसलेली असेल, तर हे अशुभ संकेत देणारे स्वप्न मानले जाते. या स्वप्नाचा अर्थ असा की, येणाऱ्या काळामध्ये तुमचे विरोधक हे तुमच्यावर भारी पडणार आहे. तुमच्या कार्यात तुमचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. काही व्यक्तींकडून तुमची फसवणूक होणार आहे.

स्वप्नात तुम्हाला झाडूवर उडणारी चेटकीन दिसणे.

स्वप्न शास्त्रानुसार, जर स्वप्नात तुम्हाला झाडूवर उडणारी चेटकीण दिसलेली असेल, तर हे शुभ संकेत देणारे स्वप्न मानले जाते. या स्वप्नाचा अर्थ असा की, येणाऱ्या दिवसांमध्ये तुम्ही अगदी निडरपणे तुमचे कार्य पूर्ण करणार आहात. तुम्हाला अनेक समस्या येत राहतील परंतु, त्या समस्या तुम्हाला अवघड वाटणार नाहीत. प्रत्येक समस्यांमधून तुम्ही मार्ग शोधणार आहात आणि तुमच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये देखील वाढ होणार आहे. तुम्ही तुमच्या शत्रूंवर भारी पडणार आहात.

स्वप्नात तुम्ही चेटकिन ची शिकार करताना दिसणे.

स्वप्न शास्त्रानुसार, जर स्वप्नात तुम्ही चेटकिन ची शिकार करताना तुम्हाला दिसलेली असेल तर या स्वप्नाचा अर्थ असा की, तुम्ही तुमच्या आजूबाजूंच्या सहकाऱ्यांवर पूर्ण विश्वास ठेवत नाहीत. तुमची फसवणूक तर होणार नाही ना, याची तुम्हाला सतत काही ना काही भीती असते. त्यामुळे तुमचे कामातही लक्ष लागत नाही. तुम्ही तुमच्या कार्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे निर्णय घेताना ते अगदी विचारपूर्वक घेतले पाहिजे. तुम्हाला अनुभव आल्याशिवाय तुम्ही व्यक्तींवर लवकर विश्वासही ठेवायला नको.

स्वप्नात तुम्ही स्वतःला चेटकिनच्या रूपात दिसणे.

स्वप्न शास्त्रानुसार, जर स्वप्नात तुम्ही स्वतःला चिटकिनच्या रूपात बघितलेले असेल, तर हे अशुभ संकेत देणारे स्वप्न मानले जाते. या स्वप्नाचा अर्थ असा की, येणाऱ्या दिवसांमध्ये तुमच्या मनात सतत काही ना काही भीती असणार आहे. तुमच्यातील आत्मविश्वास कमी होणार आहे. येणाऱ्या दिवसात तुम्हाला मोठी काहीतरी वाईट बातमी कळणार आहे. तुम्ही मानसिक टेन्शन घेणार आहात.

वाचा  स्वप्नात खारुताई दिसणे शुभ की अशुभ!

स्वप्नात तुम्हाला चेटकिन हसताना दिसणे.

स्वप्न शास्त्रानुसार, जर स्वप्नात तुम्हाला चेटकिन हसताना दिसलेली असेल, तर हे अशुभ संकेत देणारे स्वप्न मानले जाते. या स्वप्नाचा अर्थ असा की, येणाऱ्या दिवसांमध्ये तुमच्या जवळच्या व्यक्ती हे सतत तुमची फसवणूक करणार आहेत. तुम्ही तुमच्या कामात मागे कसे पडणार, तुमचे नाव खराब कसे होणार, सतत याबद्दल काही ना काही युक्ती करणार आहेत. असे स्वप्न दिसल्यास, तुम्ही तुमच्यातला आत्मविश्वास वाढवला पाहिजे आणि तुम्ही तुमच्या विरोधकांच्या विरोधात लढले पाहिजे.

स्वप्नात तुम्हाला खूप साऱ्या चेटकिन दिसणे.

स्वप्न शास्त्रानुसार, जर स्वप्नात तुम्हाला खूप साऱ्या चेटकिन दिसलेले असतील, तर हे अशुभ संकेत देणारे स्वप्न मानले जाते. या स्वप्नाचा अर्थ असा की, येणाऱ्या दिवसांमध्ये अनेक जण तुमचे विरोध करणार आहे. सतत तुमच्या कामांमध्ये कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचे अडथळे अडचणी निर्माण करणार आहेत. अशा व्यक्तींपासून तुम्ही सावध राहिले पाहिजे.

स्वप्नात चेटकिन तुमच्यावर हल्ला करताना दिसणे.

स्वप्न शास्त्रानुसार, जर स्वप्नात चेटकिन तुमच्यावर हल्ला करताना तुम्हाला दिसलेली असेल, तर हे अशुभ संकेत देणारे स्वप्न मानले जाते. या स्वप्नाचा अर्थ असा की, येणाऱ्या दिवसांमध्ये तुमच्यावर आर्थिक संकट येणार आहे. तुमच्या कार्यात आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

स्वप्नात तुम्हाला चेटकीन मृत अवस्थेत दिसणे.     

स्वप्न शास्त्रानुसार, जर स्वप्नात तुम्हाला चेटकिन हिम्मत अवस्थेत दिसलेली असेल, चिटकिंचा मृत्यू दिसलेला असेल, तर हे शुभ संकेत देणारे स्वप्न मानले जाते. या स्वप्नाचा अर्थ असा की, येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही तुमच्या विरोधकांवर भारी पडणार आहात. तुमच्यातील आत्मविश्वास वाढणार आहे. कुठलेही काम तुम्ही न घाबरता न डगमगता नीडरपणे पूर्ण करणार आहात. कोणाचीही मदत न घेता तुम्ही तुमच्या हिम्मतीने पुढे जाणार आहात.

मित्रांनो, स्वप्नात चेटकिन दिसणे शुभ की अशुभ या स्वप्नाचा अर्थ आपण वरील प्रमाणे जाणून घेतलेला आहे. तर मित्रांनो, वरील प्रमाणे आम्ही सांगितलेली माहिती तुम्हाला कशी वाटली, हे तुम्ही आम्हाला आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवू शकतात.

वाचा  स्वप्नात आकाश कंदील दिसणे शुभ की अशुभ!

धन्यवाद.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here