पापण्यावर असलेले केस गळणे कारणे व घरगुती उपाय

0
1303
पापण्यावर असलेले केस गळणे कारणे व घरगुती उपाय
पापण्यावर असलेले केस गळणे कारणे व घरगुती उपाय

पापण्यावर असलेले केस गळणे कारणे व घरगुती उपाय :-

     आपण आपल्या शरीराचे विविध रित्या नेहमीच काळजी घेत असतो. कारण की आपल्या शरीरातील प्रत्येक अवयवाचे आपल्या जीवनात खूप महत्त्वाचे स्थान आहे. व आपल्या शरीरातील प्रत्येक अवयवा मुळे आपल्याला इतर कामे करण्यास त्या अवयवांची विविध रीत्या मदत होत असते. पण बऱ्याच वेळा कामाच्या दबावात कधीकधी आपल्या आपल्या शरीराकडे दुर्लक्ष होते व ज्यामुळे आपल्याला विविध समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. बऱ्याच वेळा शरीराकडे फारसे लक्ष न दिल्यामुळे आपल्याला विविध समस्या उद्भवू शकतात त्यामधील एक समस्या जी बऱ्याच लोकांना उद्भवत असते ती म्हणजे पापण्यावर असलेले केस गळणे. बर्‍याच लोकांना पापण्यावर असलेले केस गळणे ही समस्या वारंवार निर्माण होत असते. पापण्या वर असलेल्या केसांमुळे आपल्या शरीराचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी आपल्याला मदत होते. त्याच बरोबर या डोळ्यावर असणाऱ्या पापण्या यामुळे आपल्या डोळ्याची रक्षण होण्यास आपल्याला मदत मिळते.

    त्याच बरोबर असे विविध फायदे आपल्याला या पापण्यांवर असलेल्या केसांमुळे आपल्या यांच्या मदतीमुळे होते. पण बऱ्याच वेळा काही विविध कारणामुळे पापण्यांवर असलेले केस गळणे ही समस्या आपल्याला उद्भवते. हीच समस्या निर्माण होण्यामागे याचे विविध कारणे देखील असू शकते, ज्यामुळे पापण्यांचे केस सतत गळणे अशा समस्या आपल्याला निर्माण होऊ शकतात. डोळ्यावरच्या पापण्या वर असलेले केस गळू लागल्यामुळे आपल्या चेहरा खराब दिसू लागतो. त्याचबरोबर आपल्या सौंदर्यात देखील अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे आपण आपल्या डोळ्यावरच्या पापण्यांची देखील योग्य प्रमाणात काळजी घेणे फार गरजेचे आहे. डोळ्याच्या पापण्या या खूप नाजूक असतात. पण यांच्या मदतीने आपल्या डोळ्यांचे रक्षण होतेच पण त्याचबरोबर आपल्या शरीराला देखील याचे विविध फायदे होते.

वाचा  नीरा पिल्यामुळे होणारे शरीराला विविध फायदे

     बरेच लोक डोळ्यावरच्या पापण्यांवर असलेले केस गळू लागल्यामुळे खूप चिंतेत असतात व त्यावर वेगवेगळे उपाय करून बघतात पण योग्य मार्गदर्शन नसल्यामुळे ते अपयशी ठरतात त्यामुळे आपल्याला या डोळ्याच्या पापण्यांचे केस गळणे समस्या मागची कारणे व त्याच बरोबर डोळ्याच्या पापण्यांचे केस गळणे या समस्येवर आपण कोणकोणते प्रभावशाली घरगुती उपाय करू शकतो हे माहिती असणे फार गरजेचे असते. जर आपल्याला विविध समस्यांचे योग्य कारण माहिती असेल तर त्या समस्येवर आपण वेळीच चांगले उपाय करून त्या समस्येपासून आराम मिळू शकतो. त्यामुळे आज आपण मित्रांनो बघणार आहोत की डोळ्यांवरचा पापण्या गळणे या समस्येची कोणकोणती विविध कारणे असू शकतात व त्याचबरोबर कोणकोणते प्रभावशाली घरगुती उपाय करून आपण या समस्येपासून आराम मिळू शकतो? चला तर मग बघुया !

डोळ्यावरच्या पापण्यांवर असलेले केस गळणे या समस्येची कारणे :-

  • डोळ्यांवर असणाऱ्या पापण्यांची योग्य प्रमाणात काळजी न घेणे :-

    जसे आपल्या शरीरातील प्रत्येक अवयव आपल्या आयुष्यात एक महत्त्वाचे स्थान आहे तसेच डोळ्यावरच्या पापण्यांचे देखील आपल्या जीवनात खूप महत्वाचा भाग आहे. डोळ्याच्या पापण्या मुळे आपला डोळा हा चांगल्या राहण्यास आपल्याला मदत होते. व त्याच बरोबर आपल्या डोळ्याचे देखील रक्षण होण्यास देखील आपल्याला या पापण्या मदत करतात. त्यामुळे जर ह्या डोळा वरच्या पापण्याची केस गळत असेल तर त्यामुळे आपल्याला भविष्यात विविध समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे आपण याच्यावर विचार करणे फार गरजेचे आहे. डोळ्यांच्या पापण्या वर असलेले केस सतत गळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे डोळ्यांच्या पापण्यांची योग्य प्रमाणात काळजी न घेणे. जर आपण योग्य प्रमाणात डोळ्यांवर असणाऱ्या पापण्यांची योग्य प्रमाणात काळजी घेतली नाही तर त्यामुळे आपल्या पापण्यांवरती केस गळणे अशा विविध समस्या आपल्याला उद्भवू शकतात.

  • सतत विविध केमिकल युक्त वस्तूंचा डोळ्यांवर वापर करणे :-

    मित्रांनो जर तुम्हाला देखील इतर लोकांप्रमाणे सतत डोळ्यावरील पापण्यांवर असलेली केस गळणे ही समस्या जर उद्भवत असेल तर त्याचे आणखी एक मुख्य कारण म्हणजे सतत आपल्या डोळ्यांच्या पापण्यांच्या केसांवर विविध केमिकलयुक्त वस्तूंचा वापर करणे. केमिकलयुक्त वस्तूंचा वापर केल्यामुळे आपल्या शरीराला त्याचे हानिकारक नुकसान होतात व त्यामुळे आपल्या डोळ्याच्या पापण्या वर असलेले केस गुरु लागणे अशा समस्या आपल्याला उद्भवू शकतात. त्यामुळे डोळ्यांच्या पापण्यांवर असलेली केस गळणे या समस्येचे हे एक मुख्य कारण असू शकते.

वाचा  तळपायाला घाम येणे

डोळ्याच्या पापण्या वर असलेले केस गळणे या समस्येवर घरगुती उपाय :-

    मित्रांनो वरील भागात आपण बघितले की डोळ्यांच्या पापण्यांवर असलेले केस गळणे या समस्येची कोण कोणते मुख्य विविध कारणे असू शकतात ? आता आपण बघणार आहोत की डोळ्यांवरचा पापण्यांवर असलेले केस गळणे थांबवण्यासाठी आपण कोण कोणते घरगुती उपाय करू शकतो ?

  • नारळाच्या तेलाने डोळ्यांच्या पापण्यांवर असलेल्या केसांना हळूहळू मालिश करून बघावे :-

    सतत डोळ्यांच्या पापण्यांवर असलेले केस गळणे ही समस्या जर तुम्हाला उद्भवत असेल तर या समस्येवर आपण या घरगुती उपाय याचा वापर करून बघावा. नारळाचे तेल हे आपल्या सर्वांना माहितीच असेल. नारळाचे तेल हे आपल्या शरीरासाठी अत्यंत गुणकारी आहे. नारळाचा वापर हा विविध कामासाठी केला जातो. तसेच नारळाच्या तेलाचे देखील वापर आपल्या शरीरातील विविध समस्यांना दूर करण्यास केला जातो.

जर तुम्हाला डोळ्यावरच्या पापड्या वर असलेले केस गळणे ही समस्या जर निर्माण होत असेल तर आपण डोळ्याच्या पापण्या हळूहळू त्या केसांना नारळाच्या तेलाने मसाज करून बघावी. नारळाचे तेल डोळ्याच्या पापण्यांना लावल्यामुळे आपल्या डोळ्यांवर च्या पापण्यांचे केस गळणे थांबवण्यास आपल्याला मदत करते. व त्याचबरोबर आपल्या डोळ्यांच्या पापण्यांवर असलेले केस दाट करण्याचे देखील हे नारळाचे तेल आपल्याला उपयुक्त ठरू शकते.

  • गावरान तूप लावून बघावे :-

    गावरान तूप हे विविध समारंभात व त्याच बरोबर विविध शुभ मंगल कार्यात वापरले जाते. पण या गावरान तुपाचे आपल्या शरीरासाठी विविध फायदे देखील आहे. जर तुम्हाला तुमच्या डोळ्यांवरचा पापण्यांवर असलेले केस गळती थांबायचे असेल तर तो मिळवायचा पापण्यांवर असलेल्या केसांना गावरान तूप लावावे. जर तुम्ही असे सतत केले तर आपल्या डोळ्यांच्या पापण्यांवर असलेली केस गळती थांबण्यासाठी आपल्याला मदत मिळेल. व त्याचबरोबर जर आपल्या डोळ्यांवरचा पापण्यांवर असलेले केस हे जर कमजोर झाले असेल तर ते मजबुत करण्यास देखील गावरान तूप आपल्याला मदत करू शकते. त्यामुळे या घरगुती उपाय चा वापर केल्यामुळे आपली समस्या दूर होण्यासाठी मदत होऊ शकते.

वाचा  बेंबी जवळ दुखणे

   आम्ही सांगितलेले उपाय तुम्ही नक्की घरी करून बघा. तुम्हाला नक्की फरक दिसून येईल. तर आपण आज बघितले की डोळ्याच्या पापण्या डोळे असलेले केस गळणे या समस्येची कोणकोणती विविध कारणे आहेत.  त्याचबरोबर या समस्येवर आपण कोणकोणते घरगुती उपाय करून हे केस गळती थांबवू शकतो ? तसेच तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला ही घेऊ शकतात. जर तुम्हाला काही अडचण किंवा काही सल्ला द्यायचा असेल तर कमेंट करून सांगा व ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा.

 

धन्यवाद !

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here