पायाचा अंगठा दुखणे या समस्येची कारणे व घरगुती उपाय :-

0
4543
पायाचा अंगठा दुखणे
पायाचा अंगठा दुखणे

पायाचा अंगठा दुखणे

   आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात विविध कामे करत असतो ही कामे करत असताना आपल्याला कधीकधी वेगवेगळ्या अडचणी निर्माण होतात किंवा या धावपळीत आपल्याला कधी कधी ठेच लागणे अशा वेगवेगळ्या समस्या घडत असतात ज्यामुळे आपल्याला आपल्या शरीराचे निगडित विविध समस्या निर्माण होऊ शकतात त्यामुळे आपण आपले मन शांत ठेवून योग्य ती कामे लक्ष देऊन केली पाहिजे   बऱ्याच लोकांना कामे करताना पायाचा अंगठा दुखणे अशा वेगवेगळ्या समस्या निर्माण होतात पाय हे आपल्या शरीरातील एक अविभाज्य असा भाग आहे या पायांच्या मदतीमुळे आपल्या चालण्यासाठी मदत मिळते त्याचबरोबर आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी पायांची यांची मदत घेत असतो त्याचबरोबर विविध फायदे आपल्याला पाया चा वापर केल्यामुळे होत असतात पण जर आपल्याला या पायाशी निगडीत आपल्याला विविध समस्या निर्माण होत असतील तर आपल्याला विविध कामे करण्यासाठी खूप अडचणी निर्माण होऊ शकतात त्यामुळे आपण अशा गोष्टींवर दुर्लक्ष न करता त्याच्यावर वेळीच उपचार करणे गरजेचे असते  पायाचा अंगठा दुखणे ही समस्या निर्माण होण्यामागे त्याची काही विविध कारण देखील असू शकतात प्रत्येक समस्या निर्माण होण्यामागे त्याची काही वेगवेगळी कारणे असतात ही कारणे जर आपण जाणून घेतली तर भविष्यात आपण अशी चूक किंवा असे घटना परत होणार नाही याची आपण काळजी घ्यावी व त्याच बरोबर आपल्याला अशा समस्यांवर योग्य तो उपचार करण्यास देखील मदत मिळेल त्यामुळे आपण प्रत्येक समस्येची कारणे जाणून घेणे गरजेचे आहे ज्यामुळे आपल्याला अशा वेगवेगळ्या समस्यांपासून आराम मिळण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन देखील मिळू शकेल

  ही समस्या आपल्याला बराच वेळ वेगवेगळी धावपळ करताना शकते त्याच बरोबर कधीकधी आपल्या ठेच लागणे अशा गोष्टींमुळे देखील पायाचा अंगठा सतत दुखणे अशा समस्या आपल्या निर्माण होऊ शकतात त्याचबरोबर आपल्या वयोमानानुसार देखील आपल्या शरीरातील  विविध अवयव दुखणे अशा समस्या आपल्याला निर्माण होऊ शकतात त्यामुळे या समस्येकडे आपण दुर्लक्ष करू नये

वाचा  बाळाचे ओठ फुटणे: कारणे, लक्षणे आणि उपाय

   ही समस्या निर्माण झाल्यामुळे आपल्याला त्याच्या वेदना देखील सहन होत नाही त्याचबरोबर हळूहळू त्याचा त्रास देखील खूप वाढतो बरेच लोक पायाचा अंगठा दुखणे या समस्येपासून आराम मिळण्यासाठी विविध पेन-किलर्स चा वापर करतात पण जर तुम्ही देखील अशा समस्या पासून आराम मिळण्यासाठी पेन-किलर्स वापर करत असाल तर ते आपल्या शरीरासाठी नुकसानदायक ठरू शकते भरपूर पेन-किलर्स यांचे सेवन केल्यामुळे देखील आपल्या शरीराला त्याचे साईड इफेक्ट देखील होऊ शकते व आपली समस्याही आणखी वाढू देखील शकते

   त्यामुळे आपल्याला जेवढे शक्य होईल तेवढे आपण पेन किलर चे सेवन करणे टाळावे तर मित्रांनो आज आपण बघणार आहोत की पायाचा अंगठा दुखणे या समस्येचे कोणकोणती विविध कारण आहेच व त्याचबरोबर या समस्येपासून आराम मिळण्यासाठी आपण कोणकोणत्या घरगुती उपाय यांचा वापर करू शकतो? चला तर मग बघुया!

पायाचा अंगठा दुखणे या समस्येची विविध कारणे :-

  • अति प्रमाणात पायाच्या अंगठा वर दबाव पडणे :-

    आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये विविध धावपळ करत असतो ही धावपळ करत असताना आपण सतत वेगवेगळे काम देखील करत असतो असे विविध कामे करत असताना आपल्या शरीरावर देखील याचा परिणाम होत असतो त्याचबरोबर आपल्या शरीरावर देखील याचा अतिप्रमाणात दबाव पडतो जर तुम्हाला ही समस्या निर्माण होत असेल तर त्याचे अतिप्रमाणात पायाचा अंगठा वर दबाव पडणे अथवा निर्माण होणे हे एक मुख्य कारण असू शकते बऱ्याच वेळा आपण विविध कामे करताना पेशव्याकडे दुर्लक्ष करतो ज्यामुळे आपल्या शरीरातील विविध भागांवर अतिप्रमाणात दबाव निर्माण होतो पायाच्या अंगठ्यावर अतिप्रमाणात दबाव निर्माण झाल्यामुळे आपल्याला अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात व त्याचबरोबर आपल्याला त्याच्या काही विविध देखील जाणवू शकतात त्यामुळे पायाच्या अंगठ्यावर जास्त दबाव निर्माण झाल्यामुळे देखील पायाचा अंगठा दुखणे अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात

  • पायाच्या अंगठ्याला इजा होणे :-

    मित्रांनो आपण विविध कामे करत असताना आपल्या शरीरावर विविध दबाव निर्माण होत असतो त्यामुळे आपल्या शरीराला देखील असे वेगवेगळे नुकसान होऊ शकतात जर तुम्हाला पायाचा अंगठा दुखणे अशा वेगवेगळ्या समस्या निर्माण होत असेल तर हे देखील एक त्याचे कारण असू शकते बऱ्याच वेळा पायाच्या उठायला झालेल्या इजेमुळे किंवा मुका मार मुळे आपल्याला अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात त्याचबरोबर वेगवेगळ्या धावपळ करताना कधीकधी पायाचा अंगठा ठेच लागली अशा समस्या देखील आपल्या निर्माण होतात त्यामुळे पायाला इजा झाल्यामुळे पाय दुखणे अशा समस्या निर्माण होऊ शकतात

वाचा  मन शांत ठेवण्यासाठी काय करावे या समस्येवर वेगवेगळे उपाय :-

पायाचा अंगठा दुखणे या समस्येवर विविध घरगुती उपाय :-

  • बर्फानी शेक देऊन बघावा :-

    जर तुम्हाला देखील इतरांप्रमाणे हि समस्या निर्माण होत असेल तर आपण या समस्येवर घरगुती उपाय याचा वापर करून बघा पायाचा अंगठा वर अतिप्रमाणात दबाव निर्माण झाल्यामुळे देखील पायाचा अंगठा दुखणे अशा वेगवेगळ्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. जर तुम्हाला पायाचा अंगठा दुखणे अशा वेगवेगळ्या समस्या निर्माण होत असेल तर आपण तिथे बर्फानी शेक घेऊन बघावा बर्फाने पाया सांग त्याला शेक दिल्यामुळे तेथील स्नायूंवर निर्माण झालेला दबाव नाईस होण्याचा आपल्याला मदत मिळू शकेल बर्फाने पायाला शेक दिल्यामुळे येथील पायाच्या अंगठ्यावर निर्माण झालेला हा नाहीसा होण्यास आपल्याला मदत मिळेल व त्याचबरोबर आपल्याला ही समस्या दूर होण्यास मदत आपण सहा ते सात बर्फाचे तुकडे घेऊन एका स्वच्छ कपड्यांमध्ये बांधून घेऊन त्याने आपल्या पायाच्या अंगठ्याला शेक द्यावा जर तुम्ही सतत केले तर  अशा समस्या पासून आराम मिळण्यास आपल्याला मदत मिळू शकेल

  • तेलाने मालिश करून बघावे :-

   जर तुम्हाला देखील वरील प्रमाणे ही समस्या जर सतत निर्माण होत असेल तर या समस्येवर आपण या घरगुती उपाय याचा वापर करून बघावा पायाचा अंगठा दुखणे या समस्येवर आपण अंगठ्याला तेलाने मालिश करून बघावी तेलाने मालिश केल्यामुळे तेथील स्नायू व पेशी या रिलॅक्स होण्यासाठी त्यांना मदत मिळेल त्याचबरोबर त्यांच्यावर निर्माण झालेला अतिप्रमाणात दबाव हा देखील हळूहळू नाहीसा होण्यास मदत मिळू शकेल ज्यामुळे अशा समस्यांपासून आराम मिळण्यास आपल्याला मदत मिळू शकेल आपण तेल हे थोडेसे कोमट गरम करून घेऊन आपल्या पायाचा अंगठा दुखत असेल त्या ठिकाणी तेलाने चांगली मालिश करून घ्यावी असे जर तुम्ही दिवसातून दोन वेळा केले व जर असे केले तर पायाचा अंगठा दुखणे अशा वेगवेगळ्या समस्यांपासून आराम मिळण्यास आपल्या मदत मिळू शकेल त्यामुळे आपण या घरगुती उपाय यांचा अशा वेगवेगळ्या समस्या पासून आराम मिळण्यासाठी वापर करून बघावे 

वाचा  आल्याचे फायदे

     आम्ही सांगितलेले उपाय तुम्ही नक्की घरी करून बघा. तुम्हाला नक्की फरक दिसून येईल. तर आपण आज बघितले पायाचा अंगठा दुखणे या समस्येचे विविध कारणे व या समस्या पासून आराम यासाठी विविध घरगुती उपाय? तसेच तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला ही घेऊ शकतात. जर तुम्हाला काही अडचण किंवा काही सल्ला द्यायचा असेल तर कमेंट करून सांगा व ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here